Virksomheder i Holstebro: vi vil integrere flygtninge i lokalsamfundet

Blandt virksomhederne i Holstebro er der en særlig vilje og ambition til at integrere de flygtninge som er modtaget på asylcentret. Omkring 30 forskellige virksomheder har nemlig taget en flygtning i praktik, og hjælper på den måde flygtninge nærmere arbejdsmarkedet og lokalsamfundet.

50 flygtninge deltager lige nu på forløbet “Kurs mod arbejdsmarkedet”, som virksomheden Jobs Partner står i spidsen for i tæt samarbejde med Asylcenter Holstebro. Her lærer asylansøgerne bl.a. om arbejdsmarkedet, kulturen på arbejdspladserne og jobsøgning. Pt. har 32 flygtninge fået en praktikplads i en virksomhed.

Netop praktikpladser er noget som Jobs Partner har rigtig gode erfaringer med, i forhold til på sigt at få flygtninge ud på arbejdsmarkedet i et ordinært job. I en praktik får flygtningene nemlig både mulighed for at møde kolleger fra lokalsamfundet, snakke dansk, stifte bekendtskab med en dansk arbejdsplads, og skabe sig nogle erfaringer der giver bedre mulighed for et job i fremtiden. Altså har man en stor fordel, når flygtningene på sigt skal flytte fra asylcentret og ud i kommunen.

“Det er en kæmpe gevinst for både flygtninge og lokalsamfundet at flygtningene får mulighed for at prøve det danske arbejdsmarked af allerede mens de er på asylcentret. Det er et stort skridt i den rigtige retning i forhold til på sigt at komme i ordinært job, blive selvforsørgende og en aktiv del af lokalsamfundet”, siger Duc Nguyen som er administrerende direktør i Jobs Partner.

På Asylcenter Holstebro ser man også allerede en god effekt af forløbet. Antallet af henvendelser i centrets klinik er nemlig faldet drastisk efter opstarten. Man tolker nedgangen som at det er den interessante hverdag, der giver mindre behov for sundhedsfaglig behandling, fortæller afdelingsleder Karsten Paarup, og fortsætter:

” Jeg hører også fra de kommuner, der modtager flygtninge, at det tager tid for flygtningene at blive parate til det danske arbejdsmarked. For mig er helt logisk. Danmark sparer måneder af integrationsperioden, hvis joberfaring oparbejdes hurtigst muligt efter ankomst.”

Både Jobs Partner og Asylcenter Holstebro sætter stor pris på den store opbakning som de møder i lokalsamfundet. Derfor inviteres alle interesserede til at deltage i forbindelse med overrækkelsen af diplomer til de to første hold, der har afsluttet forløbet. Dette sker på Asylcenter Holstebro, Nybo Bakke 8, 7500 Holstebro, d. 17. oktober fra 9.30 – 11.30.