Vi søger underviser til særligt uddannelsesforløb for flygtninge i Frederikshavn

Er du klar til at gå nye veje i undervisningen og vejledningen af flygtninge og familiesammenførte? Ønsker du at indgå i et team af dedikerede medarbejdere, der går hele vejen for at sikre flygtninge og andre målgrupper en vej ind på det danske arbejdsmarked eller uddannelsessystem. Så har du muligheden for at blive en del af vores særligt tilrettelagte uddannelsesforløb for flygtninge.

Kort om Jobs Partner

Jobs Partner har særlig ekspertise på beskæftigelses- og integrationsområdet, og har igennem de seneste 8 år banet vejen for, at primært nydanskere bliver aktive medborgere i det danske samfund. Derudover samarbejder vi i dag med flere jobcentre, asylcentre og uddannelsesinstitutioner omkring konsulentydelser i Jobcentrene samt indsatser for andre målgrupper.

Dine hovedopgaver bliver:

Lige nu søger vi undervisere, der kan undervise, introducere, motivere og få kursisterne til at se nye muligheder. Der er tale om et pilotprojekt, hvor vi tilbyder kombineret AVU-undervisning og opkvalificering ift. det danske samarbejde med VUC&hf Nordjylland og Projekt- og Integrationsafdelingen i Frederikshavn Kommune. Undervisningen foregår ved VUC i Frederikshavn. Pilotprojektet kører indtil 31. marts 2018. Jobbet giver dig en helt unik chance for at udvikle dig fagligt og personligt. Du bliver en del af en helt særlig virksomhed, hvor vi fokuserer på høj faglighed – og ikke mindst går vi alle ”all-in” i forhold til at hjælpe hver enkelt borger med at blive integreret i Danmark.

Hvis du bliver en del af teamet, får du dermed gode muligheder for at udvikle dig i forhold til andre opgaver. I forhold til den konkrete stilling søger vi en underviser (10-15 timer pr. uge), der kan:

– Undervise og introducere til brancher med udgangspunkt i opgavehæfter, cases, individuelt arbejde, gruppearbejde samt mundtlig og skriftlig fremlæggelse
– Opkvalificere kursisterne i forhold til grundlæggende IT-færdigheder
– Understøtte AVU-undervisningen (i samarbejde med VUCs undervisere), f.eks. lektiecafe, hjælp til opgaver mm.
– Indgå i et tæt og tværfagligt samarbejde med mentorer, undervisere og jobkonsulenter

Jobs Partner er i stadig pædagogisk og organisatorisk udvikling, og du vil have gode muligheder for faglig og pædagogisk udvikling. Derfor får du stor indflydelse på tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Her vil både afdelingsleder og uddannelseskonsulent bistå med sparring.

Vores forventning til dig er:

– At du er uddannet lærer (gerne med erfaring med tosprogede) – alternativt er under uddannelse til lærer
– At du kan undervise torsdage og fredage med mulighed for at øge arbejdstimer (indtil videre)
– At du tænker i helheder og at du har et uddannelses- og beskæftigelsesrettet mindset, dvs. at job og uddannelse er hovedfokus med mulighed for at supplere med andre indsatser
– At du er fleksibel og mobil, da dine opgaver kan være fordelt i flere af vore afdelinger
– At du agerer professionelt og med respekt for kursister og samarbejdspartnere
– At du kan indgå i et dedikeret team, hvor vi har humor, nærvær og en afslappet samarbejdsform

Vil du vide mere?

Du kan få mere at vide om jobbet hos afdelingsleder Marianne Green Jensen tlf. 4145 0004 eller kvalitets- og udviklingschef Jesper Overgaard Andersen, tlf. 28870999.

Ansøgningsfrist

Vi ønsker at du kan tiltræde snarest muligt, og vil løbende blive indkaldt til samtaler. Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler, så skynd dig at sende din ansøgning og CV til job@jobspartner.dk mærket “Underviser – Nordjylland”. Absolutte sidste ansøgningsfrist er den 16.03.2017.