BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Ved Jobs Partner møder du en række dedikerede medarbejdere med flere års erfaring. Vores forløb skiller sig ud i forhold til traditionelle tilbud, og dét er vores medarbejdere en stor del af.

Vi tilbyder mange forskellige forløb, som ruster borgeren til arbejdsmarkedet. Vælg det forløb der passer dig og læs mere omkring mulighederne.


10. Klasse
Kurset har til formål, at forberede deltagerne til deres fremtid på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Under kurset vil deltagerne bl.a. arbejde med matematik og kompetenceafklaring. Derudover vil der være planlagte besøg hos virksomheder og uddannelsesinstitutioner mm.

FLEKSJOBPAKKEN
Et tilbud til ledige borgere, der har behov for en skræddersyet indsats. Borgeren får tilknyttet en personlig jobformidler, som yder håndholdt støtte ift. at komme i job. Samtidig kan borgeren deltage i workshops, hvor vi arbejder intensivt med CV, jobansøgning og præsentationsteknik.


FREMRYKKET INDSATS
Et tilbud, hvor vores konsulenter rykker ud i asylcentrene, og kompetenceafklarer nyankommne flygtninge og familiesammenførte. Inden modtagelse får kommunen en komplet CV- og kompetenceprofil samt funktionsvurdering.


GÆLDSRÅDGIVNING
Er du ledig, har stor gæld og et lavt rådighedsbeløb, kan vi hjælpe dig til at opnå et bedre overblik over din gæld. Vi hjælper dig til at træffe beslutning om hvilken løsning der passer dig bedst, med henblik på at blive gældfri.


GRIB CHANCEN
Under dette forløb kommer den aktivitetsparate borger igennem et virksomhedsrettet tilbud, som giver mulighed for at få en afklaring på den enkelte borgers arbejdsevne.


JOB OG NETVÆRK
Under dette forløb får borgeren undervisning i bl.a. den danske kultur og jobsøgning, med henblik på at klæde borgeren på til arbejdsmarkedet.


JOB- OG PRAKTIKFORMIDLING
Dette forløb giver borgeren den hjælp og støtte der skal til for at komme i mål med enten et job eller en praktikplads, som senere kan føre til ordinært job.


JOBPAKKEN
Forløbet er et intensivt jobsøgningsforløb, med bl.a. jobafklaring, personlig afklaring og udarbejdelse af CV. Forløbet giver desuden borgeren mulighed for at afprøve forskellige brancher igennem praktikforløb.


KURS MOD ARBEJDSMARKEDET
Kurset har til formål, at ruste asylansøgere til at komme ud på arbejdsmarkedet, enten i Danmark eller i deres hjemland. Undervisningen tager bl.a. udgangspunkt i IT og digital jobsøgning, branchekendskab og iværksætteri.


PLATFORM
Forløbet er for borgere med forskellige problemstillinger og barrierer der skal nedbrydes inden tilbagevending til arbejdsmarkedet.


SÆRLIGT UDDANNELSESFORLØB
Et SU-berettiget uddannelsesforløb, hvor vi kombinerer AVU, brancherettet undervisning, IT, lektiehjælp, praktik og formidling af studiejob.


SMERTEHÅNDTERING
Forløbet er for borgere med fysiske barrierer. Der er mulighed for et skræddersyet forløb med bl.a. træning og undervisning i rehabilitering.


SYGEDAGPENGEPAKKEN
En koordineret og målrettet indsats, hvor vi sammensætter et program med undervisning, træning, psykologisk/fysisk kompetenceafklaring, praktik og individuelle samtaler.


TIDLIG AFKLARING
Dette forløb starter allerede i asylcenteret, hvor vi står klar med et virksomhedsrettet tilbud til borgeren. Under forløbet får borgeren desuden vejledning og coaching, for at skabe de bedste forudsætninger for at starte et nyt liv i kommunen.


TVÆRFAGLIGT AFKLARINGSFORLØB
Forløbet er for borgeren der lige er ankommet til kommunen fra asylcenteret og har brug for hjælp og støtte til bl.a. lægebesøg mm.


TVÆRKULTUREL MENTORSTØTTE
Forløbet er for de borgere der har behov for en ekstra støtteperson igennem et forløb eller blot til at få hverdagen til at fungere.


UDDANNELSESPAKKEN
Forløbet tager udgangspunkt i at få borgeren brancheafklaret, med henblik på uddannelse og studiestart.

SPØRGSMÅL?

Hvis du har spørgsmål til vores forløb, eller gerne vil have en uddybende beskrivelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

Følg os på Twitter
Følg os på Facebook
Følg os på LinkedIn