I Frederikshavn venter vi ikke på eksperterne

Vi har allerede sat gang i et særligt uddannelsesforløb for flygtninge

I Frederikshavn venter vi ikke på ekspertgruppers anbefalinger og regeringsudspil – vi sætter håndholdt indsats i gang, så langt flere rustes til mulighederne på det lokale arbejdsmarked. I november 2016 etablerede VUC&hf Nordjylland / Frederikshavn, Frederikshavn kommune og Jobs Partner et kombineret uddannelses- og arbejdsmarkedsrettet forløb for flygtninge og familiesammenførte i Frederikshavn. Her følger nye danskere et SU-berettiget forløb, hvor vi kombinerer undervisning i dansk, engelsk og matematik med brancherettede forløb. Undervejs deltager borgerne i praktik, og allerede nu har de flere fået deltidsjob ved siden af deres uddannelse. Et samarbejde, der kun er kommet i stand på grund af dedikerede kræfter i kommunens projektafdeling og det lokale VUC. Alle er dedikeret omkring at skabe et springbræt til erhvervsuddannelse og job.

I tirsdags havde vi første styregruppemøde. Dejligt at opleve, at gejsten og dedikationen er intakt – og ikke mindst at hjælpe flygtninge ordentlig videre til uddannelse og job. Tak til alle parter for jeres indsats for, at dette er blevet muligt.