Gode muligheder for virksomheder der ønsker at ansætte flygtninge

Vi er glade for at Dansk Arbejdsgiverforening sætter fokus på de støttemuligheder der ligger for virksomheder som ønsker at ansætte flygtninge. De slår særligt fast at virksomhedpraktikken er en god måde for flygtninge til at komme nærmere arbejdsmarkedet og komme i ordinært arbejde.

Støttemuligheder for virksomheder er:

Bonusordning: Hvis en flygtning ansættes i ordinært job i mindst 19 timer om ugen, kan arbejdsgiveren få en bonus på op til 40.000 kroner.

Job med opkvalificering: Virksomheden kan få tilskud til efteruddannelse for en flygtning, der bliver ansat i ordinært job.

Virksomhedspraktik: Virksomhedspraktikken kan vare op til 13 uger og er gratis for arbejdsgiveren, fordi flygtningen modtager offentlig forsørgelse under praktikken. Praktikken kan forlænges.

Job med løntilskud:
En flygtning bliver ansat til overenskomstmæssig løn, men virksomheden får løntilskud på 75 kroner i timen. Tilskudsperioden er begrænset til et år.

Integrationsgrunduddannelse:
Flygtningen ansættes i to år, men skal følge undervisning i 20 uger undervejs. Arbejdsgiverne betaler ikke løn i undervisningsperioderne og får en bonus på 40.000 kroner pr. ansat, der gennemfører uddannelsen.

Vi henviser desuden interesserede virksomheder til http://flygtningeijob.dk/ – Jobs Partner står klar til at hjælpe i hele processen.